0493 - 672672

Ziek melden

Ziekmelding leerling bij voorkeur digitaal in Magister
U kunt uw kind voor half negen ziek melden via uw ouderaccount in Magister. Dit kan via Magister Web of via de Magister app. Voor uitleg over Magister Web klik hier.
U kunt uw kind ook voor 8.30 uur telefonisch ziek melden op telefoonnummer 0493-672672.

Beter melden
Heeft u uw kind voor 1 of maximaal 2 dagen ziek gemeld? Dan hoeft u uw kind niet meer beter te melden als hij of zij na de doorgegeven 1 of 2 dagen ziek weer naar school gaat.
Heeft u uw kind voor 2 dagen ziek gemeld maar komt hij of zij toch na 1 dag weer naar school? Dan is een betermelding via het roze briefje wel nodig.

Het doorgeven van geneeskundige afspraken (inclusief orthodontist)
Voor geneeskundige afspraken (inclusief orthodontist) of andere afspraken gebruikt u het roze briefje. Om het verlofbriefje te downloaden, klik hier.