Wat is een Leerwerktraject?

Op het Varendonck College wordt het Leerwerktraject alleen aangeboden binnen de basisberoepsgerichte leerweg. Dit is vanaf leerjaar 3. Het programma bestaat uit twee dagen school en drie dagen stage per week. Het Leerwerktraject geeft de leerling, die door zijn leerstijl niet in staat is het reguliere programma succesvol te doorlopen, de mogelijkheid het diploma te behalen door middel van een meer passende leerroute.

Een leerroute waarbij de leerling wordt uitgedaagd en uitgenodigd, door de combinatie van binnen- en buitenschools leren met meer praktijk en minder theorie, te slagen voor het vmbo-diploma.

De leerling dient aan het einde van zijn opleiding maar een gedeelte van het examen te doen (Nederlands en een beroepsgericht vak). De leerling ontvangt dan wel een volwaardig basis vmbo-diploma.

Voor welke leerlingen is een Leerwerktraject bedoeld?

Soms heeft een leerling moeite met veel theorievakken en kan het vmbo een andere manier van onderwijs aanbieden. Bij het Leerwerktraject worden het aantal AVO-vakken (Algemeen Vormend Onderwijs vakken) verminderd en leer je vooral door te doen. Het Leerwerktraject is vooral bedoeld voor leerlingen die gemotiveerd zijn om te leren Ún te werken en daardoor hun opleiding met succes af kunnen maken. We bepalen aan de hand van een 'checklist' of een leerling in aanmerking komt voor het Leerwerktraject.