Bij de aanmelding aan onze school hebben ouders toestemming gegeven om foto's die van de leerling zijn gemaakt op school of tijdens door de school georganiseerde activiteiten, op de website, in de schoolgids of in andere publicaties van de school te gebruiken.

Het Varendonck College gaat er dan ook van uit, dat alle personen die deel uitmaken van de gemeenschap van het Varendonck College in principe geen bezwaar hebben afgebeeld of vermeld te worden op deze website, tenzij zij hiertegen vooraf uitdrukkelijk bezwaar hebben gemaakt.

Het Varendonck College betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid met betrekking tot de persoonlijke levenssfeer. Personen die alsnog bezwaar hebben tegen het voorkomen van hun afbeelding/naam op deze website of andere publicaties, kunnen dit kenbaar maken bij de webmaster via post@varendonck.nl