Zuidoost-Brabant wordt de slimste regio van de wereld genoemd (Brainport). Dat heeft te maken met het hoge aantal technische banen die wij in onze regio hebben. Het Technasium sluit, meer dan enige andere opleiding in het voortgezet onderwijs, hierop aan. Scholen mogen zich alleen Technasium noemen wanneer zij door de stichting Technasium zijn gecertificeerd.
Wie Technasium zegt, zegt het vak Onderzoeken & Ontwerpen. De naam van het vak zegt precies wat wordt gedaan: er wordt een (technisch) praktijkprobleem voorgeschoteld en daar moet onderzoek naar worden gedaan. De opdrachtgever heeft de eisen en wensen aangegeven waar een mogelijke oplossing aan moet voldoen. Het eindresultaat kan een ontwerp of een adviesrapport zijn. Uiteindelijk wordt de oplossing aan de opdrachtgever gepresenteerd.

Alles wordt in groepen van meestal vier personen gedaan. Dit sluit aan bij vervolgopleidingen en hoe veelal in het bedrijfsleven wordt gewerkt; er wordt slechts zelden iets alleen gedaan. Samenwerken doen de leerlingen binnen de projectgroepen, maar ook met primair- en hoger onderwijs en met de opdrachtgevers van de verschillende bedrijven en instellingen.

Werken aan multidisciplinaire vraagstukken vraagt wat van onze leerlingen. Een Technasiumleering ontwikkelt in zijn of haar loopbaan verschillende competenties. Deze zijn geclusterd in 'creatief, communicatief, ondernemend, zelfsturende, projectmatig en samenwerkend'. Door met leerlingen in gesprek te gaan over deze competenties, leren zij zichzelf kennen, hun eigen doelen stellen en de weg er naar toe in kaart te brengen.

De havo/vwo- en gymnasiumbrugklassen (havo-kansklas niet) krijgen in leerjaar een, twee proefprojecten. Twee keer per week, zo'n zeven weken lang, wordt er in de Technasiumwerkplaats gewerkt. Waar nodig leer je speciale vaardigheden. Wat bij andere vakken wordt geleerd kan binnen de O&O lessen worden toegepast. Je kruipt hierbij in de huid van één van de vele bèta technische beroepen.

Na de proefprojecten weet je of Technasium iets voor jou is. Ook de Technasiumdocenten hebben deze inschatting gemaakt. Vanaf het tweede jaar kunnen leerlingen in een Technasiumklas worden geplaatst. Dit is een vwo/havo klas. Per jaar worden drie projecten uitgevoerd. Ook in de bovenbouw is instroom in O&O met een N-profiel mogelijk.

Gymnasiasten en leerlingen die tweetalig atheneum volgen mogen deze opleiding met het Technasium combineren. Dit staan we alleen toe bij leerlingen die sterk gemotiveerd zijn en goed presteren. Het Varendonck College is één van de weinige scholen in Nederland waar dit kan.