Je aanmelden voor de brugklas van schooljaar 2024-2025 kan via een digitaal aanmeldformulier. Heb je vragen? Neem dan contact met ons op via aanmelden@varendonck.nl. De leerlingenadministratie zal je dan zo spoedig mogelijk van antwoord voorzien.