0493 - 672672

Afwezigheid en verzuim

Ziekmelding leerling digitaal in Magister
 

Vanaf 21 januari 2019 is het voor u als ouder mogelijk om via uw ouderaccount van Magister 6 een ziekmelding van uw kind door te geven. Dit kan via Magister Web of via de Magister App. Daarnaast blijft de mogelijkheid bestaan om telefonisch ziek te melden. Voor beide opties geldt met ingang van 21 januari dezelfde procedure.
 
Het doorgeven van geneeskundige afspraken (inclusief orthodontist) blijft ongewijzigd
Digitaal ziekmelden is voor een hele dag (of maximaal 2 dagen), dus NIET voor een geneeskundige afspraak (inclusief orthodontist).
Voor geneeskundige afspraken verandert er voor u niets. Om het verlofbriefje te downloaden, klik hier.


Hoe ziekmeldingen doorgeven (graag voor 8.30 uur)
U logt in met uw ouderaccount op Magister 6. Kies voor Afwezigheid en vervolgens op rechtsboven "Melden". Selecteer de datum en voer een opmerking of toelichting in. Klik daarna rechtsboven op Versturen en geef Akkoord. Zie de YouTube instructievideo http://bit.ly/CLMagister. Via de App klikt u rechtsboven op de plusknop.
 
Let op: ziekmelden kan alleen voor de huidige dag en/of de volgende dag. Wilt u uw kind ook voor de volgende dag ziekmelden, dan herhaalt u de procedure.
Bij ziekmelden op vrijdag kan dit alleen voor vrijdag (en dus niet alvast voor maandag). Ziekmelden op zaterdag is niet mogelijk. Bij ziekmelden op zondag kan dit alleen voor de maandag.
 
De ziekmelding wordt geregistreerd op ingeroosterde uren zonder andere geplande activiteit. Als er geen roosteruren zijn of alleen een geplande activiteit, krijgt u hiervan een melding. U kunt uw kind dan niet via Magister ziekmelden. De ziekmelding moet dan telefonisch worden doorgegeven.
Voor langdurige absentie verzoeken wij u telefonisch contact op te nemen met de receptie.
Dus:

  • Ziekmelden alléén via ouderaccount
  • Alleen voor de huidige en/of de volgende dag
  • Vrijdag alleen voor vrijdag
  • Zondag alleen voor maandag

 
Uiteraard is het nog steeds mogelijk uw kind telefonisch ziek te melden via telefoonnummer 0493-672672.

 

 

Afhandeling verzuim.
Het ongeoorloofd afwezig zijn van onze leerlingen bestrijden we daadkrachtig. Zij kunnen alleen op verzoek van de ouders en met toestemming van school lessen verzuimen. Meerderjarige leerlingen moeten zelf toestemming vragen. Bij ongeoorloofd verzuim zijn wij altijd verplicht de leerplichtambtenaar te informeren. Klik hier voor een overzicht van de wijze waarop verschillende soorten verzuim worden afgehandeld.

Klik op de afbeelding om de folder te bekijken.