Als ouder wil je graag weten wat je zoon of dochter allemaal meemaakt op school. Misschien wilt u bijdragen aan zijn of haar ontwikkeling en/of meepraten over hoe ťťn en ander op school is geregeld? Dit alles maakt deel uit van onderwerpen die besproken worden.

Op het Varendonck College doen wij dat in de vorm van een zogenoemde ouderklankbordgroep. Deze bestaat sinds schooljaar 2009/2010 toen het TTO zijn intrede heeft gedaan. In de TTO-ouderklankbordgroep wordt specifiek gesproken over het Tweetalig Onderwijsprogramma. Er worden niet alleen problemen besproken maar ook ideeŽn uitgewisseld over beleidszaken of extra activiteiten. Het is niet de bedoeling dat individuele problemen aan de orde komen, daar is de mentor het aanspreekpunt voor. Wel is er ruimte om op klas-/jaarniveau aandachtspunten in te brengen.

De klankbordgroep komt minimaal drie keer per jaar bij elkaar. De klankbordgroep bestaat uit een groep betrokken ouders, die meedenken en meepraten over het beleid van de school. Zij vormen een brugfunctie tussen ouders en school als het gaat om het signaleren van problemen en het meedenken over oplossingen. Uiteraard kunnen ouders ook zelf onderwerpen aangeven waar zij met elkaar en de schoolleiding over willen spreken.

We willen voorkomen dat de klankbordgroep er alleen zit voor hun eigen problemen of met hun eigen suggesties. We doen dan ook een dringend beroep op u om over alles waarvan u denkt dat het kan worden verbeterd met ons contact op te nemen. Maar ook de zaken die volgens u naar wens verlopen kunt u ons laten weten. Dit werkt voor alle medewerkers van de school motiverend. Ons is al gebleken dat de school open staat voor onze ideeŽn en dat de vergaderingen uitermate prettig verlopen.

Gestelde doelen van de ouderklankbordgroep zijn (vanuit oogpunt van de school):
 • Verkrijgen van informatie over 'wat er leeft bij de ouders'
 • Vergroten van de ouderbetrokkenheid bij de school
 • Betrekken van de ouders in het kwaliteitsbeleid

Gestelde doelen van de ouderklankbordgroep zijn (vanuit de ouders):
 • Verkrijgen van informatie over ontwikkelingen en plannen binnen de school
 • Informeren over problemen en aandragen van ideeŽn tot kwaliteitsverhoging
 • Meedenken over verbeteringen in de afdelingen of op school
 • Op de hoogte blijven van wat speelt binnen de afdelingen of de school

Heeft u suggesties of opmerkingen, dan kunt ons benaderen op onderstaand emailadres. Als u mailt naar onderstaand e-mailadres dan wordt uw opmerking tijdens de eerstvolgende vergadering besproken. Voor acute en individuele zaken blijft direct contact via de mentor of de afdelingsleider TTO natuurlijk de aangewezen weg.

klankbordgroeptto@varendonck.nl

Leden van de klankbordgroep
 • Daan van Hoof
 • Lieke van Lieshout
 • Anne Marques Pontes
 • Barbara Oomen
 • Brecht van Turnhout
 • Judith van Unen