0493 - 672672

Afwezigheid en verzuim

Melden van afwezigheid.
Bij ziekte van een leerling verzoeken we de ouders vr 8.30 uur naar de receptie van de school te bellen (0493-672672). Mocht de telefoonlijn druk bezet zijn, bijvoorbeeld als er griep heerst, dan verzoeken wij u toch vol te houden tot u uw kind heeft kunnen afmelden.

Om het verlofbriefje te downloaden, klik hier.

 

Afhandeling verzuim.
Het ongeoorloofd afwezig zijn van onze leerlingen bestrijden we daadkrachtig. Zij kunnen alleen op verzoek van de ouders en met toestemming van school lessen verzuimen. Meerderjarige leerlingen moeten zelf toestemming vragen. Bij ongeoorloofd verzuim zijn wij altijd verplicht de leerplichtambtenaar te informeren. Klik hier voor een overzicht van de wijze waarop verschillende soorten verzuim worden afgehandeld.

Klik op de afbeelding om de folder te bekijken.