Ziekmelding leerling bij voorkeur digitaal in Magister
U kunt uw kind vr 8:30 uur ziek melden. Dit kan via Magister Web of via de Magister App.

U kunt uw kind ook nog steeds vr 8:30 uur telefonisch ziek melden op telefoonnummer 0493-672672. In tussen- en toetsweken kunnen leerlingen alleen telefonisch ziekgemeld worden door ouders. Het is dan niet toegestaan om uw kind via Magister ziek te melden.

Beter melden
Heeft u uw kind digitaal voor 1 of maximaal 2 dagen ziek gemeld? Dan hoeft u uw kind niet meer beter te melden als hij of zij na de doorgegeven 1 of 2 dagen ziek weer naar school gaat. Komt uw kind, eerder dan de aangegeven dagen naar school, dan is een betermelding via het roze briefje wel nodig.

Bij een telefonische ziekmelding is altijd een betermelding via het roze briefje nodig bij terugkomst op school.

Het doorgeven van geneeskundige afspraken (inclusief orthodontist)
Voor geneeskundige afspraken (inclusief orthodontist) of andere afspraken gebruikt u het roze briefje. Om het verlofbriefje te downloaden, klik hier.

Vanaf 18 jaar
Vanaf het moment dat de leerling de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft kan hij/zij zich zelf ziek melden. Vanaf dat moment kunt u niet meer inloggen via het ouderaccount. Tenzij u daarover andere afspraken maakt met uw kind; in dat geval moet uw kind toestemming geven aan de ouder(s) via het plaatsen van een vinkje (neem gerust contact op met onze leerlingenadministratie; zij helpen u graag indien u vragen heeft).

Afhandeling verzuim
Op het moment dat uw kind regelmatig te laat komt, spijbelt of wegens omstandigheden (gedeeltelijk) niet naar school gaat, gaat de mentor met u en uw kind in gesprek om gezamenlijk een oplossing te vinden. Blijft het verzuim vervolgens aanhouden, dan wordt de leerplichtambtenaar betrokken. Het liefst al in een preventief stadium, zodat verder verzuim wordt voorkomen. De leerplichtambtenaar bekijkt samen met u, uw kind, school en eventuele andere betrokken partijen wat er nodig is om uw kind zo snel als mogelijk weer onderwijs te laten volgen. Dit zodat uw kind zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen.

Voor vragen kunt u de leerplichtambtenaren ook rechtstreeks bereiken via onderstaande contactgegevens. Zij werken beiden voor zowel de gemeente Asten als de gemeente Someren.

Lianne Grubben:
E-mail: l.grubben@asten.nl
Telefoonnummer: 0493-671212 (gemeente Asten) of 0493-494888 (gemeente Someren)


Lin van Vlerken:
E-mail: l.vanvlerken@someren.nl
Telefoonnummer: 0493-671212 (gemeente Asten) of 0493-494888 (gemeente Someren)


Klik hier voor een overzicht van de wijze waarop verschillende soorten verzuim worden afgehandeld. Klik hier om de folder te bekijken.