17 juni 2024
Voedsel van filosofen voor een persoonlijke filosofie. Aangeboden door het Varendonck College in samenwerking met Onis Welzijn.
Deze inleiding in de filosofie verbindt filosofisch gereedschap en grote denkers uit het verleden en heden met de actualiteit en uw vragen, om daarmee tot een persoonlijke filosofie te komen.

Gedurende zes donderdagavonden gaan cursisten 'op reis' met filosofen. Disciplines die aan bod komen zijn onder meer ethiek, metafysica, kenleer, wetenschapsfilosofie en wijsgerige antropologie en via werkvormen - zoals o.a. socratische gesprekken - worden de deelnemers uitgenodigd om een persoonlijke filosofie te ontwikkelen.

Dit jaar is de cursus vormgegeven door Hermen Wijbenga en Ruud Heesen, waardoor er naast filosofische diepgang ook veel concrete voorbeelden en werkvormen zijn toegevoegd. Waarheid is symfonisch! We zullen vanuit verschillende perspectieven de symfonie beluisteren.

Vanwege de opbouw van de cursus verwachten wij dat u elke bijeenkomst aanwezig bent. Wij verwachten dat u gemiddeld een uur(tje) per week besteedt aan het 'huiswerk'. Het benodigde cursusmateriaal ontvangt u tijdens de cursus. Het niveau van de cursus is het niveau van de bovenbouw van de middelbare school.
  • Kosten: Eenmalig 5 euro
  • Tijd: En donderdag per maand, 's avonds van 19:30 - 21:30 uur
  • Data: 5 september, er vervolgens 3 oktober, 31 oktober, 28 november in 2024, 9 januari en 6 februari 2025
  • Locatie: Varendonck College, Beatrixlaan 25, Asten
  • Meer informatie: r.heesen@varendonck.nl
  • Inschrijven van via onderstaande link: https://forms.office.com/e/v3G8JBerpg