17 januari 2024
De praktijkonderwijs- en vmbo-locatie is vol in ontwikkeling. Wist je dat leerlingen volgend schooljaar al starten in het nieuwe schoolgebouw?
Onze praktijkonderwijs- en vmbo-locatie op Kanaalstraat 14 in Someren wordt verbouwd naar een toekomstbestendig gebouw. Belangrijke uitgangspunten voor het nieuwe gebouw zijn:
  • Flexibiliteit
  • Multifunctionaliteit
  • Duurzaamheid
  • Regioschool
  • Uitdagend en uitnodigend
  • Samen leren en innoveren
  • Kleinschalig
  • Sfeervol en veilig

De vernieuwbouw vindt in twee fases plaats. De eerste fase loopt gedurende het hele schooljaar 2023-2024. De tweede fase sluit daarop aan en loopt zeker door tot en met de herfstvakantie 2024.

Per fase pakken we een afgerond deel van de school aan. Belangrijk hierbij is dat het voor iedereen duidelijk is waar welke lessen worden gegeven en er zo min mogelijk overlast is van de vernieuwbouw werkzaamheden. De Kanaalstraat 12 wordt tijdens de vernieuwbouw onze hoofdlocatie waar ook de pauzes van de leerlingen plaatsvinden. Fase 1 zal voor de start van het nieuwe schooljaar zijn afgerond. De leerlingen starten volgend schooljaar dus in het nieuwe gebouw.


De beroepsgerichte vakken die nu op de Kanaalstraat 12 plaatsvinden worden ge´ntegreerd in Kanaalstraat 14. Na gereedkomen van deze vernieuwbouw zal Kanaalstraat 12 worden "teruggegeven" aan de gemeente Someren. De sporthal valt volledig buiten deze scope en blijft toegankelijk in gebruik tijdens de werkzaamheden.

Neem eens een kijkje op www.varendonckverbouwt.nl!