0493 - 672672

Vacature: oudergeleding MR

23 mei 2022
Wilt u meedenken over het schoolbeleid? Relevante onderwerpen bespreken in het belang van uw kind en de school?
De medezeggenschapsraad legt u in haar brief uit wat zij doet, wie erin zit en wat er van leden wordt verwacht. U vindt haar brief viadeze link.
Wilt u graag lid worden? Meld uzelf dan graag uiterlijk 7 juni aan via mr@varendonck.nl.