0493 - 672672

Aanmelden brugklas: kan nog steeds!

22 maart 2022
Heeft u uw kind nog niet aangemeld voor de brugklas van 2022-2023? Dat kan nog steeds!
Stuur dan een e-mailbericht naar de leerlingenadministratie: aanmelden@varendonck.nl.
Zij neemt de aanmelding verder met u in behandeling.