0493 - 672672

Schooldeuren dicht. Alle lessen online

07 februari 2021
De schooldeuren blijven deze week dicht en alle lessen vinden online plaats. Bekijk dit bericht voor informatie over de toetsen.
Deze week vinden alle lessen online plaats. In verband met het weer en de verkeerssituatie houden wij namelijk beide locaties gesloten. Wij volgen daarmee het advies van het KNMI op, waarin zij aangeven alleen de weg op te gaan als dat strikt noodzakelijk is. Alle lessen vinden online volgens het rooster plaats.

Toetsen en herkansingen:
Locatie Someren: de PTA-toetsen voor klas 3 en 4 vmbo worden vrijdag 12 februari op school afgenomen. De desbetreffende Leerlingen ontvangen nog informatie over tijden, lokalen enzovoorts. De herkansingen die al waren gepland voor aankomende vrijdag 12 februari gaan ook door.

Locatie Asten: de geplande PTA-toetsen die maandag 8 februari en dinsdag 9 februari zouden worden afgenomen, worden doorgeschoven naar vrijdag 12 februari.De desbetreffende Leerlingen ontvangen nog informatie over tijden, lokalen enzovoorts.