0493 - 672672

Gedragsregels online-lessen

17 april 2020
Om ervoor te zorgen dat de online lessen goed blijven verlopen hebben we gedragsregels opgesteld.
  • Aanwezigheid in de online-les is verplicht (iedere les start met aanwezigheidsregistratie);
  • Afwezigheid wegens ziekte dient door ouders gemeld te worden zoals gebruikelijk. Dit geldt ook voor een verlofaanvraag;
  • Camera en microfoon staan aan;
  • Leerlingen zijn op tijd klaar om de les te volgen. Het huiswerk is gemaakt, de les is voorbereid en de leerlingen zijn tijdig aanwezig;
  • De docent is gedurende het gehele online-lesuur bereikbaar en beschikbaar voor vragen. De docent geeft aan op welke wijze er vragen gesteld kunnen worden buiten de les om;
  • Verstoring van de les kan leiden tot een online-verwijdering. Deze verwijdering wordt genoteerd in Magister.


De #varendonckvloggers maakten er een mooi vlog over, dit is hier te zien.