0493 - 672672

Vacature oudergeleding MedezeggenschapRaad (MR)

03 september 2018
Net zoals alle andere scholen in Nederland, kent onze school een MedezeggenschapsRaad (MR), waarin personeel, ouders en leerlingen vertegenwoordigd zijn. In verband met het vertrek van een ouder, heeft de oudergeleding van de MR van het Varendonck College een vacature. Daarom doen wij hierbij een oproep aan ouders om zich kandidaat te stellen voor de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad.
Wat doet de Medezeggenschapsraad?
De Medezeggenschapsraad kan invloed uitoefenen op de gang van zaken binnen de school, door mee te denken over het schoolbeleid. Onderwerpen in dit kader zijn bijvoorbeeld het Schoolplan, de formatie, de schoolbegroting en de ouderbijdrage. Daarnaast kan de MR zelf relevante onderwerpen aan de orde stellen die voor de school en de kinderen van belang zijn. Kortom: lid zijn van de MR geeft u de gelegenheid mee te denken en uw mening te geven over wat er op de school van uw kind gebeurt.

Wie zitten er in de Medezeggenschapsraad?
De Medezeggenschapsraad van het Varendonck College bestaat uit 16 leden, bestaande uit 8 personeelsleden, 4 ouders en 4 leerlingen.

Wat wordt er van een MR-lid verwacht?
Voor de ouders in de MR is het niet noodzakelijk dat zij inhoudelijk deskundig zijn. Betrokkenheid bij en interesse in wat er op school speelt is veel belangrijker. Verder wordt van MR-leden gevraagd vergaderstukken te lezen en mee te denken over nieuwe ontwikkelingen. De vergaderingen van de MR vinden ongeveer eens in de twee maanden, 's avonds plaats.

Wie komen in aanmerking?
Iedere ouder/verzorger van een leerling op het Varendonck College kan zich kandidaat stellen voor de oudergeleding van de MR.

Wilt u zich kandidaat stellen, dan kunt u zich tot en met 16 september aanmelden via per mail: naam, adres, telefoonnummer en naam van uw kind(eren) mailen naar: c.v.heugten@varendonck.nl

Inlichtingen
Heeft u nog vragen over deze vacature of wilt u eerst eens een vergadering bijwonen, neem dan contact op met de secretaris van de MR: c.v.heugten@varendonck.nl