Open Dag
Cultureel kunstzinnige vorming (CKV)
Wij willen leerlingen kennis laten maken met kunst en cultuur door de leerlingen zoveel mogelijk te laten zien en te laten ervaren. Die ervaringen staan niet op zichzelf; reflectie op hun culturele ervaringen en die van klasgenoten zijn een essentieel onderdeel van het programma.

In de bovenbouw krijgen alle leerlingen het vak CKV (Culturele en Kunstzinnige Vorming). De leerlingen verkennen en ervaren verschillende kunstdisciplines en verwerken hun ervaringen in diverse werkstukken.  Via www.ckv.varendonck.nl kan het lesmateriaal van HAVO-VWO bekeken worden. Op het VMBO werken de leerlingen met de methode Contrast waarin alle kunstdisciplines aan bod komen. In de methode werken we aan een theoretische basis om daarna met diverse praktische opdrachten aan het werk te gaan. Daarnaast maken de leerlingen een tijdschrift over zichzelf en hun kunstzinnige en culturele interesses en ervaringen.

Musical en Movement
Leerlingen van VWO-HAVO kunnen op vrijwillige basis meedoen aan de wekelijkse lessen drama. EÚn keer per twee jaar voeren zij een musical op.

Op het VMBO vindt elke twee jaren Movement plaats. Dit is een culturele manifestatie waarbij onze leerlingen samen met leerlingen uit het basisonderwijs naar aanleiding van een bepaald thema een aantal uitvoeringen verzorgen voor ouders en andere belangstellenden. In een wervelende show, gericht op dans, acrobatiek, drama en muziek, wordt het gekozen thema neergezet in een voorstelling van zo'n 2 uur. Ook alle leerlingen van groep 8 van de basisscholen nodigen we voor dit spektakel uit. Bekijk hier de trailer van een eerdere Movement editie.

Podium Varendonck - Deel je talent!
Voor alle leerlingen met een creatief talent (op gebied van bijvoorbeeld dans, zang of beeldend) organiseren we jaarlijks een open podium. Klik hier voor de trailer.

Schouwburgprogramma
Jaarlijks organiseren we een aantal schouwburgbezoeken voor VH CKV leerlingen om de kwaliteit van hun culturele activiteiten te waarborgen. De leerlingen kunnen tegen een sterk gereduceerd tarief intekenen op een gevarieerd aanbod aan voorstellingen. Het programma richt zich op verschillende disciplines zoals dans, muziek, cabaret en toneel. De school zorgt voor begeleiding en vervoer.

Stuurgroep cultuurplein AS
De cultuurco÷rdinatoren van het Varendonck College werken samen met cultuurplein AS (Asten-Someren). Dit is een ontmoetingsplek tussen scholen en (regionale) cultuuraanbieders waar vraag en aanbod op het terrein van cultuureducatie bij elkaar komen. De co÷rdinator en een stuurgroep met vertegenwoordigers uit het onderwijs en het culturele veld, geven richting aan het proces, onder leiding van een onafhankelijke voorzitter.

Door middel van deze stuurgroep willen we alle leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs op een structurele manier in contact brengen met cultuur. We stimuleren cultuurparticipatie van het onderwijs in de gemeenten Asten en Someren in samenwerking met lokale, regionale en waar nodig landelijke aanbieders.

CJP
Alle leerlingen krijgen in periode 1 een digitale CJP Cultuurkaart. Met deze pas krijgen ze korting op tal van culturele activiteiten.  
De financiering van kunstzinnige en culturele activiteiten op onze school gebeurt voor een groot deel uit de gelden van het CJP.

Cultuur co÷rdinatoren Someren: Sanne Verstappen-van Bussel en Freek Hoogendoorn
Cultuur co÷rdinatoren Asten: Annemarie van Kimmenade en Brigit Verkuyten