Open Dag
In de onderbouw kunnen leerlingen het tweetalig onderwijs volgen op vwo-niveau of op havo/vwo-niveau. Na leerjaar drie kiezen leerlingen of zij tweetalig onderwijs willen volgen op havo of op vwo. Leerlingen binnen tweetalig onderwijs hebben een enorm voordeel: zij worden voorbereid om in een internationale setting te kunnen functioneren. Zij sluiten Engels uiteindelijk af op ERK C1-niveau. Daarnaast zijn deze leerlingen ambassadeurs voor onze school en Nederland en kunnen zij op een hoog cultureel niveau met personen uit andere culturen communiceren.

Om dit te bereiken krijgen de leerlingen in de onderbouw minimaal de helft van hun lessen in het Engels. Tijdens de lessen wordt voortdurend Engels gesproken, er wordt gebruikt gemaakt van Engelstalig lesmateriaal en ook de toetsen worden in het Engels afgenomen.

We gaan op reis met onze leerlingen, waarbij zij bij gastouders worden ondergebracht. De leerlingen van het eerste leerjaar gaan naar het graafschap Kent, waarbij onder meer Canterbury en Londen worden bezocht. In het derde leerjaar organiseren we een uitwisseling met een school in het buitenland. In de bovenbouw nemen de havo-leerlingen deel aan een internationaal samenwerkingsproject en de vwo-leerlingen gaan op internationale stage.

Natuurlijk doen we meer - gastsprekers, high tea, internationaal corresponderen, presentaties - dit alles natuurlijk met het tweeledige doel: het verbeteren van het Engels ťn het laten kennis maken met andere culturen.

Het Varendonck College wil door middel van het tweetalig onderwijs (TTO, of: bilingual education) leerlingen goed voorbereiden op een steeds internationaler wordende samenleving. De keus voor het Engels hangt samen met de globalisering en de toename van het gebruik van Engels in het hoger onderwijs. Op steeds meer faculteiten en afdelingen is het Engels geheel of gedeeltelijk de voertaal en gebruikt men Engelse tekstboeken.

Scholen voor voortgezet onderwijs mogen zichzelf niet zo maar een tweetalige school noemen. Het Nuffic stelt kwaliteitseisen aan het tweetalige onderwijs. Deze eisen gaan onder meer over de wijze van les geven - alle vakdocenten zijn ook taaldocenten - het niveau van het Engels van de docenten, de wijze waarop Europese en internationale oriŽntatie wordt ingevuld en natuurlijk het niveau van de leerlingen.

Alle leerlingen maken halverwege leerjaar 4 het Cambridge Advance Examen om vast te stellen of zij op het zogenaamde B2 niveau van het Europees Referentiekader (ERK) mee kunnen komen. Zij ontvangen hiervoor een officieel certificaat. Wij streven er naar om alle leerlingen aan het eind van hun opleiding op het C1-niveau of te leveren en hen daarnaast een International Baccalaureate (IB) te bezorgen.

Leerlingen aan het tweetalig onderwijs doen de normale Nederlandse examens in de bovenbouw. Daarnaast doen zij mee aan het IB-examen. Zowel het Cambridge examen in de vierde klas, als het IB examen in de zesde klas worden bij gerenommeerde Britse instituten gecorrigeerd.

Aan het volgen van tweetalig onderwijs zijn extra kosten verbonden. Per schooljaar vragen wij hiervoor een bijdrage. U kunt onder het tabblad 'Voor ouders' bij 'Overzicht kosten' zien wat de kosten zijn. Wij brengen geen extra geld voor de studiereizen of de examens meer in rekening. Hiermee behoort het Varendonck College tot de goedkoopste tweetalige scholen van Nederland.

Twijfel je over tweetalig onderwijs? Kijk hier of TTO bij jou past.