0493 - 672672

Technasium onderbouw

Zuidoost-Brabant wordt de slimste regio van de wereld genoemd. Dat heeft te maken met het hoge aantal technische banen die wij in onze regio hebben. Het Technasium sluit, meer dan enige andere opleiding in het voortgezet onderwijs, hierbij aan. 
 
 
 
Wie Technasium zegt, zegt het vak Onderzoek & Ontwerp. De naam van het vak zegt precies wat wordt gedaan: er wordt een (technisch) praktijkprobleem voorgeschoteld  en daar moet onderzoek naar worden gedaan. De opdrachtgever heeft de eisen en wensen aangegeven waar een mogelijke oplossing aan moet voldoen.  Het eindresultaat kan een ontwerp of een adviesrapport zijn. Uiteindelijk wordt de oplossing aan de opdrachtgever gepresenteerd. 

Wie Technasium zegt, zegt ook samenwerken. Alles wordt in groepen van meestal vier personen gedaan. Dit sluit aan bij vervolgopleidingen en hoe het in het bedrijfsleven werkt; er wordt slechts zelden iets alleen gedaan.
Alle klassen vwo-havo, atheneum en gymnasium (de havo-kansklas niet) krijgen in het eerste jaar twee proefprojecten. Twee keer per week, zeven weken lang, wordt er in de Technasium werkplaats gewerkt. Waar nodig leren leerlingen speciale vaardigheden. Wat bij andere vakken wordt geleerd kan binnen de O & O lessen worden toegepast. De leerlingen kruipen hierbij in de huid van één van de vele bètatechnische beroepen.

Regelmatig gaan Technasium leerlingen op excursie naar het bedrijf of de instelling die hen een uitdaging stelt. Het is namelijk prettig om te weten waar het te ontwerpen dierenverblijf komt te staan, om een voorbeeld te noemen.  Andere voorbeelden zijn: het herinrichten van verzorgingsplaatsen langs de snelweg, het ontwerpen van een snoezelruimte voor mensen met een beperking, een varkenstoilet ontwerpen, afvouwstrepen verminderen in batikstoffen en het creëren van een gezonde snack.

Na de proefprojecten weten leerlingen of Technasium iets voor hen is. Ook de Technasiumdocenten hebben deze inschatting gemaakt.  Vanaf het tweede jaar kunnen leerlingen in een Technasiumklas worden geplaatst. Dit is een vwo/havo klas. Per jaar worden vier projecten uitgevoerd. Ook in de bovenbouw is instroom in O & O, onder voorwaarden, mogelijk.

Bekijk hier een uitgebreide presentatie over het Technasium op het Varendonck College. Iedere dia heeft een geluidsfragment. Deze kan worden beluisterd door op het driehoekje te klikken.

Gymnasiasten en leerlingen die tweetalig Atheneum volgen, mogen deze opleiding met het Technasium combineren. Dit staan we alleen sterk gemotiveerde en goed presterende leerlingen toe. Het Varendonck College is één van de weinige scholen in Nederland waar dit kan. Scholen mogen zich alleen Technasium noemen wanneer zij door de stichting Technasium zijn gecertificeerd.

De ouders van de Technasiumleerlingen ontvangen enkele keren per jaar een update over de projecten waar de leerlingen mee bezig zijn.


 
     
    Update 1 2020 - 2021      
   

      Update 1 2019 - 2020    
 
  
      Update 1 2018 - 2019
 
   
     Update 2 2018 - 2019
 
   
     Update 3 2018 - 2019
 
   
     Update 4 2018 - 2019
 

Het technasium is aangesloten bij het Technasium netwerk Brabant-Oost. Kijk hier voor foto's van de Technasium netwerkbijeenkomst die 1 februari 2019 plaatsvond bij de Automotive Campus in Helmond. Klik hier voor de informatiefolder van Technasium.

Meer over het gymnasium.
Meer over vwo-havo.
Meer over het atheneum.