0493 - 672672

Maatschappelijke stage

In heel Nederland volgen leerlingen van het Middelbaar Onderwijs een Maatschappelijke Stage (MaS).
Op die manier maak je kennis met het begrip 'vrijwilligerswerk' en doe je ervaring op in de praktijk:
- als vrijwilliger bij een vereniging
- bij een organisatie waar vrijwilligers actief zijn (non-profit sector)
- door zelf een activiteit te organiseren met een maatschappelijk doel

Door het volgen van een maatschappelijke stage leer je dat het leuk is en voldoening geeft om iets te doen voor een ander, zonder er geld of iets anders voor terug te vragen. Je krijgt een bredere kijk op wat er allemaal om je heen in de samenleving gebeurt. Veel activiteiten zijn afhankelijk van de inzet van vrijwilligers.

Op het Varendonck College doen alle leerlingen een maatschappelijke stage in het derde leerjaar. 

  •  Aan het begin van het schooljaar krijg je een introductieles over maatschappelijke stage door de stagemakelaar van het Varendonck College.
  • Je krijgt een MAS map mee, waarin o.a. instructies en een stappenplan staan.
  • Je gaat zelfstandig op zoek naar een geschikte MASplek of vraagt hulp bij je mentor en/of bij Onis, vrijwilligerscentrale.
  • Voordat je aan de slag gaat met je maatschappelijke stage moet er goedkeuring gegeven worden door je mentor en moet het stagecontract door alle partijen ondertekend zijn (leerling, stageorganisatie, mentor en ouders)
  • Je doet minimaal 30 uur vrijwilligerswerk bij één of meerdere organisatie
  • Het uitvoeren van de maatschappelijke stage met voldoende resultaat is een voorwaarde om te kunnen worden bevorderd naar leerjaar 4

 

Meer informatie over maatschappelijke stage is te vinden op de website van ONIS.