Open Dag

In heel Nederland volgen leerlingen van het middelbaar onderwijs een Maatschappelijke Stage (MaS). Op die manier maak je kennis met het begrip 'vrijwilligerswerk' en doe je ervaring op in de praktijk:

  • als vrijwilliger bij een vereniging;
  • bij een organisatie waar ook andere vrijwilligers actief zijn (non-profit sector);
  • door zelf een activiteit te organiseren met een maatschappelijk doel.

Door het volgen van een Maatschappelijke Stage leer je dat het leuk is en voldoening geeft om iets te doen voor een ander, zonder er geld of iets anders voor terug te vragen. Je krijgt een bredere kijk op wat er allemaal om je heen in de samenleving gebeurt. Veel activiteiten zijn afhankelijk van de inzet van vrijwilligers.

Op het Varendonck College doen alle leerlingen een maatschappelijke stage in het tweede of derde leerjaar.
  • Rond de herfst van leerjaar 2 krijg je informatie over de Maatschappelijke Stage en de MaS moet uiterlijk voor de maand mei in leerjaar 3 worden afgerond.
  • Je gaat zelfstandig op zoek naar een geschikte MAS-plek of vraagt hierbij hulp bij aan je ouders, mentor en/of Onis Welzijn.
  • Je krijgt van je mentor een MaS-map, met daarin o.a. instructies, een stappenplan en een stagecontract.
  • Zodra je een geschikte MaS-plek gevonden hebt, moet er goedkeuring gegeven worden door je mentor en moet het stagecontract door alle partijen ondertekend zijn (leerling, stageorganisatie, mentor en ouders).
  • Je doet minimaal dertig uur vrijwilligerswerk bij één organisatie. Lukt dat niet bij één organisatie, dan is het ook mogelijk om twee stageplekken te combineren.
  • Het met voldoende resultaat uitvoeren en afsluiten van de Maatschappelijke Stage is een voorwaarde om te kunnen worden bevorderd naar leerjaar 4.


Meer informatie over maatschappelijke stage is te vinden op de website van Onis Welzijn.