0493 - 672672

OMO

Het Varendonck College valt onder het bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO). De rector is verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de school en rapporteert rechtstreeks aan de voorzitter van de raad van bestuur. Lees hier het jaarverslag vanvereniging Ons Middelbaar Onderwijs en hier het jaarverslag van het Varendonck College.