Open Dag
Havo bovenbouw wil zeggen de vierde en de vijfde klas. Het gaat om twee examenjaren. In het derde jaar van vwo/havo worden leerlingen voorbereid op de keuzes die zij aan het einde van het schooljaar moeten maken. Het gaat dan om welk profiel, welk profielkeuzevak, welk vrije vak en eventueel welk extra vak (soms vakken).

De bovenbouw kent de volgende vier profielen:
  • Natuur en techniek (N&T)
  • Natuur en gezondheid (N&G)
  • Economie en maatschappij (E&M)
  • Cultuur en maatschappij (C&M)

Alle profielen kennen een gezamenlijk deel, waaronder vakken als Nederlands, Engels, maatschappijleer, lichamelijke opvoeding, culturele kunstzinnige vorming en levensbeschouwing vallen. Daarnaast heeft ieder profiel een aantal profielvakken. Tenslotte kunnen leerlingen ook een keuze maken voor eventuele extra vakken.

Kenmerkend voor het Varendonck College is dat een behoorlijk aantal leerlingen meer dan één extra vak doet. In de bovenbouw volgen leerlingen ongeveer tien uren keuzewerktijd per week. Leerlingen kunnen tijdens deze uren kiezen voor welk vak zij inschrijven. Zij kunnen tijdens deze uren ook begeleid zelfstandig werken, studeren in de mediatheek, een practicum doen, enzovoorts.

Om de leerlingen goed voor te bereiden op de vervolgopleiding nemen vaardigheden een belangrijke plaats in de bovenbouw. Ze moeten bijvoorbeeld leren omgaan met de grote hoeveelheid informatie die op alle vakgebieden beschikbaar is. Hierbij moet onder meer worden gedacht aan informatie opzoeken, selecteren, juistheid beoordelen, problemen oplossen, argumenteren, onderhandelen en samenwerken. Leerlingen krijgen meer eigen verantwoordelijkheid bij het plannen van de leerstof. Zij krijgen methodes die hierop zijn afgestemd en iedere periode van ieder vak een studiewijzer.

Op het Varendonck College is het mogelijk om maatschappijwetenschappen, natuur, leven & technologie (NLT), praktische filosofie, Spaans en het Technasiumvak onderzoek & ontwerpen (O&O) te volgen. Voor leerlingen die in de onderbouw O&O in het Technasium hebben gezeten ligt het voor de hand dat zij in de bovenbouw hier mee door gaan, maar het is - onder voorwaarden - voor andere leerlingen ook mogelijk om in de bovenbouw dit vak te kiezen. Spaans kan een volwaardig alternatief zijn voor Duits of Frans.

Het vak praktische filosofie is geen examenvak, maar kunnen leerlingen bovenop hun pakket kiezen. Het gaat om kritisch leren denken, waarbij de leerling leert stilstaan bij hoe hij denkt bij wat hij zegt en doet, respectvol leert discussiëren en zaken vanuit andere invalshoeken leert bekijken. Er zijn geen toetsen voor dit vak, maar de leerling ontvangt wel een certificaat.

Wie het havo diploma heeft gehaald, wiskunde in het pakket heeft en een extra vreemde taal heeft, kan doorstromen naar het vwo. De leerlingen in havo bovenbouw worden klaargestoomd voor studeren aan het hoger beroeps onderwijs.