Open Dag
Alle klassen vwo-havo, atheneum en gymnasium (de havo-kansklas niet) krijgen in het eerste jaar twee proefprojecten. Twee keer per week, zo'n zeven weken lang, wordt er in de Technasium werkplaats gewerkt. Waar nodig leren leerlingen speciale vaardigheden. Wat bij andere vakken wordt geleerd kan binnen de O&O lessen worden toegepast. De leerlingen kruipen hierbij in de huid van één van de vele bètatechnische beroepen.

Regelmatig gaan Technasium leerlingen op excursie naar het bedrijf of de instelling die hen een uitdaging stelt. Het is namelijk prettig om te weten waar het te ontwerpen dierenverblijf komt te staan, om een voorbeeld te noemen. Andere voorbeelden zijn: het ontwikkelen van een app om een bezoek aan het museum meer interactief te maken, onderzoeken hoe een leegstaand pand kan worden heringericht, een fusion soep ontwerpen, het creëren van een energie neutrale stad en het maken van een ecologische verbindingszone bij de Aa.

Na de proefprojecten weten leerlingen of Technasium iets voor hen is. Ook de Technasiumdocenten hebben deze inschatting gemaakt. Vanaf het tweede jaar kunnen leerlingen in een Technasiumklas worden geplaatst. Dit is een vwo/havo klas. Per jaar worden drie projecten uitgevoerd. Ook in de bovenbouw is instroom in O&O met een N-profiel mogelijk.

Bekijk
hier een uitgebreide presentatie over het Technasium op het Varendonck College. Iedere dia heeft een geluidsfragment. Deze kan worden beluisterd door op het driehoekje te klikken.

Gymnasiasten en leerlingen die tweetalig Atheneum volgen, mogen deze opleiding met het Technasium combineren. Dit staan we alleen sterk gemotiveerde en goed presterende leerlingen toe. Het Varendonck College is één van de weinige scholen in Nederland waar dit kan. Voor leerlingen die in de tweetalige VWO/Havo klassen zitten is deze combinatie niet mogelijk.

Toelating

Heb je in de onderbouw al O&O gevolgd dan is een positief advies van het schrijversteam voldoende om toegelaten te worden tot de bovenbouw. Als je het vak O&O niet hebt gevolgd in de onderbouw, en je hebt gekozen voor een N-profiel met het vak O&O, dan volgt een intakegesprek met een O&O-docent. Tijdens dit gesprek wordt er gesproken over verwachtingen, motivatie, samenwerken en doorzettingsvermogen. We geven je na het intakegesprek een advies: is het verstandig om het vak te kiezen of niet?

Klik hier voor de video waarin de Varendonckvloggers een kijkje nemen bij een project van Technasium.