0493 - 672672

Schoolleiding

Directie
Mevr. A.
Vermeulen

Rector
Dhr. R. Weijmans

Directielid


Locatie Asten
Henk Boekema

Manager onderwijs
havo/vwo leerjaar 1 en 2
Lieke van Eerdt

Manager onderwijs
havo/vwo leerjaar 3,
vwo leerjaar 4
Vincent van der Cammen

Manager onderwijs
havo leerjaar 4 en 5,
vwo leerjaar 5 en 6


Locatie Someren
Diego van Steen

Manager onderwijs
praktijkonderwijs,
vmbo leerjaar 1
Esther van Melis

Manager onderwijs
vmbo leerjaar 2 en 3
Anne Voorn

Manager onderwijs
vmbo leerjaar 4


Schoolbreed
Willy Willems

Manager bedrijfsvoering