0493 - 672672

Schoolfotograaf

Van alle leerlingen en hun klas worden jaarlijks foto's gemaakt door de schoolfotograaf.
Op onze locatie in Someren op woensdag 28 augustus 2019 in Someren en donderdag 29 augustus 2019 in Asten.

Hoe gaat dit in zijn werk:
  • De gemaakte schoolfoto's worden aan de leerlingen uitgereikt.
  • De foto's worden vrijblijvend aangeboden. U kunt dus kiezen welke foto's u wel of niet wilt behouden.
  • Hiervoor zit een retourenvelop bij de foto's zodat u de foto's rechtstreeks aan de door ons ingeschakelde fotograaf Vandenberg-ID terug kunt retourneren. Dit is kosteloos middels een antwoordnummer. De retourfoto's (die u niet wilt behouden) kunt u dus niet inleveren op school.
  • De betaling doet u door middel van een acceptgiro of internetbankieren.
  • Wanneer u geen foto's retourneert, en ook niet tijdig of voldoende betaalt, dan ontvangt u een betalingsherinnering van de fotograaf. Eventueel gevolgd door een tweede herinnering met verhoging. Uiteindelijk zal een eventuele vordering uit handen worden gegeven.
  • Om met de acceptgiromethode te werken heeft de fotograaf naast de naam van de kinderen, ook de adressen nodig. Vandenberg-ID werkt volledig volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Middels een contract met VandenBerg ID is bepaald dat alle gegevens die wij als school verstrekken alleen worden gebruikt voor deze fotoactie.
Contactgegevens schoolfotograaf Vandenberg ID:
Telnr. 040-2809666
e-mailadres: info@vandenberg-id.com
website: www.vandenberg-id.com