Open Dag
In de visie van het Varendonck College beschrijven we de professionele cultuur als één van de drie pijlers, waar vanzelfsprekend het professionaliseren van onze medewerkers onderdeel van is.

Professionaliseren, al dan niet in de vorm van scholing, doen we op individueel niveau, teamniveau en organisatieniveau. Het Varendonck College faciliteert in dat kader scholing over allerlei thema's, hierbij valt te denken aan: didactische scholing, pedagogische scholing en scholing op het gebied van (video)coaching. Het Varendonck College heeft experts (op verschillende gebieden) in huis en leidt experts op, waardoor de deskundigheid schoolbreed bevorderd wordt.

Daarnaast zijn we een Academische Opleidingsschool (AOS), waardoor het Varendonck College, samen met middelbare scholen, hogescholen en universiteiten in de regio, investeert in huidige en ook potentiële onderwijsmedewerkers. Met deze samenwerking borgen en vergroten we waar nodig de kwaliteit van onderzoeken en opleiden. Zo werken we met BeeldTeamCoaches (BTC), ook wel BeeldCoaches genoemd. Dat zijn opgeleide medewerkers die middels videocoaching de docent en de klassensituatie filmen, met als doel de docenten te coachen waardoor hij/zij zich verder professionaliseert.