0493 - 672672

Ouderraad 2019 - 2020

Als ouderraad zijn wij een schakel tussen ouders en school. Wij komen op voor de belangen van de ouders en stimuleren de ouderbetrokkenheid.
We vergaderen met de schooldirectie en hebben een adviserende functie. We vinden het belangrijk dat zowel alle leerjaren als alle studierichtingen uit Asten en Someren vertegenwoordigd zijn binnen de ouderraad. Wilt u graag lid worden, dan kunt u contact opnemen met onze secretaris via ouderraad@varendonck.nl.

Ouderbetrokkenheid is op dit moment HET speerpunt. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat dit een positieve uitwerking heeft op de relatie tussen ouders en school EN op de studieresultaten van de kinderen. De ouderraad brengt 4 maal per jaar een nieuwsbrief uit en organiseert jaarlijks mede de thema-avond.

Om als ouderraad goed te functioneren hebben we input van u als ouder nodig. Wat houdt u bezig binnen de school, waar loopt u tegenaan, heeft u nog tips waar we als ouderraad mee vooruit kunnen, laat het ons weten!
 
 
Samenstelling
Momenteel bestaat de ouderraad uit de volgende leden:

 
        
 Franca Thijssen
 voorzitter
 Saskia Tulkens
  Secretariaat
Mireille Bohnen
 
  Arthur Poot
 
 VMBO3

 
 AT2
 groep 8
 groep 7
 VH3  3 VWO - HAVO
     
 Ilona Timmermans  Arnoud van Bemmelen Carin van Gaal Gabby Naus
VWO5
 VH3
  AT2
 groep 8
 Kader 1
 groep 7
 
VH1
 
 
Marieke van Goch   Tom Strik
 VMBO1
 groep 8
 MAVO2
 VH1
 

Reglement ouderraad
Het reglement van de ouderraad is hier te vinden.
 

Vergaderingen
De ouderraad komt 5 ą 6 maal per jaar bijeen voor overleg. Deze vergaderingen zijn openbaar. In verband met de ruimte stellen wij het op prijs als u uw aanwezigheid aankondigt bij de voorzitter (ouderraad@varendonck.nl). 


De vergaderdata in het schooljaar 2019 - 2020 zijn:
  • Maandag 7 oktober 2019
  • Maandag 16 december 2019
  • Maandag 10 februari 2020
  • Maandag 6 april 2020
Verslagen 2018 - 2019

Maandag  8 oktober 2018
Maandag 17 december 2018
Maandag 11 februari 2019
Dinsdag 9 april 2019
Dinsdag 11 juni 2019


Verslagen 2017 - 2018

Maandag 9 oktober in Asten
Maandag 27 november in Asten
Dinsdag 6 februari in Asten
Dinsdag 5 juni, Asten


Klik op de betreffende datum voor een samenvatting van de notulen.