0493 - 672672

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs

Het Varendonck College valt onder het bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO). De rector is verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de school en rapporteert rechtstreeks aan de voorzitter van de raad van bestuur.
  • Jaarverslag vereniging Ons Middelbaar Onderwijs - klik hier
  • Jaarverslag Varendonck College - klik hier