0493 - 672672

Materialenlijsten

Materialenlijsten eerstejaars:

De materialenlijsten voor leerjaar 1 zijn opgenomen in de kennismakingsboekjes die de leerlingen hebben meegekregen tijdens de kennismakingsdag in juni:

Kennismakingsboekje praktijkonderwijs(2019 - 2020)

Kennismakingsboekje VMBO(2019 - 2020)

Kennismakingsboekje VWO/HAVO(2019 - 2020)

Kennismakingsboekje zij-instroom (2019 - 2020)

M
aterialenlijst hogerejaars

Leerjaar 4 VWO - HAVO, grafische rekenmachine (2019 - 2020)