0493 - 672672

Informatieavonden

Het Varendonck College organiseerde twee verschillende informatieavonden:
  • De algemene informatieavond over het voortgezet onderwijs in Nederland.
  • De informatieavond over het onderwijs op het Varendonck College, op locatie Asten en op locatie Someren.

Algemene informatieavond over het voortgezet onderwijs (oktober)
Tijdens deze informatieavond legden wij u uit hoe het voortgezet onderwijs er in Nederland vandaag de dag uitziet. Wij informeerden u onder andere over het onderwijsaanbod van nu, lichtten u toe wat het onderwijs van de toekomst wordt, legden u uit hoe de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs eruitziet en welke doorstroommogelijkheden er binnen en na het voortgezet onderwijs zijn.

De algemene informatieavond vond plaats medio oktober (Presentatie algemene informatieavond).

Informatieavond over het onderwijs in Asten en in Someren(december)
Tijdens deze avonden legden wij uit hoe het onderwijs op het Varendonck College is vormgegeven.

Vragen?
Heeft u nog vragen over het onderwijs op het Varendonck College en/of vragen over de brugklas? Dan kunt u deze stellen aan de managers onderwijs: