0493 - 672672

Informatieavonden

Het Varendonck College organiseert twee verschillende informatieavonden:
- De algemene informatieavond over het voortgezet onderwijs
- De informatieavond over het onderwijs op locatie Asten en op locatie Someren.

Hieronder ziet u wat iedere informatieavond inhoudt, de data met locatie en de mogelijkheden tot inschrijven.


Algemene informatieavond over het voortgezet onderwijs (oktober)
Tijdens deze informatieavond legden wij u uit hoe het voortgezet onderwijs er in Nederland vandaag de dag uitziet. Wij informeerden u onder andere over het onderwijsaanbod van nu, lichtten u toe wat het onderwijs van de toekomst wordt, legden u uit hoe de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs eruitziet en welke doorstroommogelijkheden er binnen en na het voortgezet onderwijs zijn.

De algemene informatieavond vond plaats medio oktober. Klik hier voor de presentatie.
Heeft u nog vragen over de presentatie, dan kunt u deze stellen aan de heer van Diepen via j.v.diepen@varendonck.nl.

Informatieavond over het onderwijs in Asten en in Someren(december)
De inschrijvingen zijn geopend voor de online informatieavonden. Tijdens deze avonden leggen wij uit hoe het onderwijs op het Varendonck College is vormgegeven en kunt u zich voor twee voorlichtingsrondes inschrijven over de verschillende leerniveaus die er zijn.

De online informatieavonden over het onderwijs van het Varendonck College vinden plaats op:
- Maandag 13 december 2021 om 19.30 uur op locatie Asten (havo-/vwo-locatie).
- Woensdag 15 december 2021 om 19.30 uur op locatie Someren (vmbo-locatie).
Beide avonden starten om 19.30 uur en eindigen om 20.45 uur.

Klik hier voor het inschrijfformulier.
In verband met de huidige coronasituatie zijn wij genoodzaakt om de informatieavonden online te organiseren.
Voor vragen kunt u terecht bij de heer van Diepen (PR- en Communicatiemedewerker), via j.v.diepen@varendonck.nl.