0493 - 672672

Informatieavonden 2023-2024

Het Varendonck College organiseert drie informatieavonden:
  1. Algemene informatieavond over het voortgezet onderwijs in Nederland.
  2. Informatieavond over vmbo en praktijkonderwijs.
  3. Informatieavond over havo/vwo.


Algemene informatieavond over het voortgezet onderwijs
Maandag 9 oktober, 19:30 uur (locatie Someren) en dinsdag 10 oktober, 19:30 uur (locatie Asten).
Tijdens deze informatieavond leggen wij u uit hoe het voortgezet onderwijs er in Nederland vandaag de dag uitziet. Wij informeren u onder andere over het onderwijsaanbod van nu, lichten toe wat het onderwijs van de toekomst wordt, leggen u uit hoe de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs eruitziet en welke doorstroommogelijkheden er binnen- en na het voortgezet onderwijs zijn.Voor ouders met een kind uit groep 7 of 8.Let op! Op beide locaties wordt exact dezelfde presentatie gegeven.


Inschrijven? Klik hier!

Informatieavond vmbo en praktijkonderwijs
Woensdag 6 december, 19:30 uur.
Tijdens deze informatieavond vertellen we u hoe het onderwijs op onze vmbo-locatie in Someren is vormgegeven. U krijgt informatie over praktijkonderwijs, basis- en kaderberoepsgericht, mavo en de vernieuwbouw.Voor ouders met een kind uit groep 7 of 8. Uw kind is ook welkom.

Inschrijfmogelijkheid volgt.

Informatieavond havo/vwo
Donderdag 7 december, 19:30 uur.
Tijdens deze informatieavond vertellen we u hoe het onderwijs op onze havo/vwo-locatie in Asten is vormgegeven. U krijgt informatie over de havo kans-klas, havo/vwo, tweetalig onderwijs, gymnasium en technasium.Voor ouders met een kind uit groep 7 of 8. Uw kind is ook welkom.

Inschrijfmogelijkheid volgt.

Vragen?
Heeft u nog vragen over het onderwijs op het Varendonck College en/of vragen over de brugklas? Dan kunt u deze stellen aan de Managers Onderwijs: