0493 - 672672

Course of Honours 2022-2023

Het Varendonck College heeft als doelstelling de leerlingen uit te dagen om meer te doen dan strikt noodzakelijk is, ook buiten de reguliere schoolvakken. Een van de inspirerende activiteiten die we in dit kader organiseren is de Course of honours. Dit houdt in dat we zes sprekers zoeken die op eigen wijze een avond verzorgen en zo vanuit een bepaalde invalshoek een thema uitdiepen. Inmiddels hebben we op school een reeks interessante sprekers gehad. Leerlingen die deze Course bijwonen zien hun belangstelling gehonoreerd met een certificaat. Hierbij geldt wel de volgende regel: alleen belangstellenden zijn welkom.  
 
Ook dit jaar organiseren we een reeks van zes avonden voor de Course of honours. Het thema is Idealen. Het is belangrijk je idealen te ontdekken. Ieder mens heeft idealen. Vooral kinderen kunnen ongeremd door allerlei factoren dromen over wie ze later willen zijn, wat ze willen bereiken, in wat voor wereld ze willen leven. Hoe ouder men wordt, hoe lastiger is om de idealen die je had vast te houden. De omgeving, je ouders, de vrienden, ze kunnen allemaal invloed hebben op wat jij wilt bereiken. Maar zonder idealen kunnen we niet leven. Ze geven jouw leven betekenis, omdat je het gevoel hebt dat je iets bijdraagt aan de wereld, aan je omgeving, je familie of je land. Het vertellen van verhalen, groot en klein, speelt een belangrijke rol als het gaat om idealen.

De sprekers die we al hebben vastgelegd zijn:

 

  1. woensdag 12 oktober: Dirk Marcellis, voormalig speler van PSV en het Nederlands elftal (19:30 uur) 
  2. woensdag 16 november: Ruud Krijnen, veteraan Libanon, voormalig Joegoslavië en Afghanistan over leiderschap in oorlogssituaties (19:30 uur) 
  3. woensdag 23 november: Elisah Pals, oprichtster van Zero Waste Nederland (19:30 uur) (https://www.zerowastenederland.nl/
  4. woensdag 30 november: Jelte Bosma, Darel educatie over energietransitie (19:30 uur) (https://www.darel.nl/team/)
  5. woensdag 11 januari: Arnon Grunberg, de grote schrijver in de setting van het filosofisch café (19:30 uur) (https://www.arnongrunberg.com/)
  6. woensdag 1 februari: Michiel Peeters, slavist en studentenpastor, gewoond en gewerkt in Rusland over o.a. Russische idealen en hun ambiguïteit (19:30 uur)  
Als je al deze lezingen bijwoont (een mens mag soms ziek zijn, dus vijf van de zes is ook goed, maar in principe teken je in voor de hele reeks), dan krijg je hiervoor een certificaat waarmee jij jouw brede belangstelling kunt aantonen. Het zijn steeds woensdagavonden waarop deze lezingen plaatsvinden. 

De avonden beginnen steeds om 19:00 uur of 19:30 uur, afhankelijk van de wensen van de spreker (sommige mensen kunnen niet al vroeg in de avond in Asten zijn, anderen moeten op een redelijke tijd terug, omdat ze nog een flink eind moeten reizen). De bijeenkomsten duren meestal een kleine twee uur. Om te weten hoeveel koffie en thee we moeten zetten, willen we graag weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen. Dus als je mee wilt doen, schrijf je in via deze link: https://forms.office.com/r/VkeiLxvjRj  
  
Meer informatie: h.hurkmans@varendonck.nl en r.heesen@varendonck.nl.