0493 - 672672

Cijferbepaling

Van score naar cijfer

Leerjaar 1
De instaptoets die uw kind heeft gemaakt, toetst de kennis van uw kind op vier domeinen: getallen, verhoudingen, meten & meetkunde en verbanden. De score van uw kind is gebaseerd op een gewogen gemiddelde van de scores binnen elk domein. De weging is afgeleid van de weging die bij de officiŽle rekentoets gebruikelijk is. De score wordt omgezet naar een cijfer, zodanig dat een score van 67% ongeveer overeenkomt met een 6. Uw kind hoort immers bij binnenkomst het geteste niveau al te beheersen.

Wij vinden dat uw kind een voldoende moet halen (minimaal 5,5). Meer informatie hierover kunt u vinden bij het kopje Monitoren.


Leerjaar 3

Als een leerling in Studyflow een digitale rekentoets heeft gemaakt, wordt hier door Studyflow een cijfer aan gehangen. Dit cijfer is tot stand gekomen op eenzelfde manier als bij de officiele rekentoets in havo5 en vwo6 gebruikelijk is. Een voldoende resultaat voor de rekentoets in leerjaar 3 is een 6,0 of hoger.