0493 - 672672

COVID-19 ziekmelding

Zelftest: uitslag positief
Wanneer de zelftest van uw kind positief is, gaat hij/zij in isolatie en alle huisgenoten gaan in quarantaine. Uw kind moet zich dan laten hertesten bij de GGD. U kunt een afspraak plannen via Coronatest.nl of door te bellen naar de GGD via: 0800-1202.
- Wanneer de uitslag van de GGD test negatief is kan uw kind uit isolatie en kunnen alle huisgenoten uit quarantaine.
- Wanneer de uitslag van de GGD test positief is, volgt u onderstaande stappen.


GGD coronatest: uitslag positief
Wanneer de uitslag van de GGD test positief is, neemt u contact op met de school via het gebruikelijke nummer: 0493-672672. U doet zelf het bron- contactonderzoek naar de nauwe contacten* en informeert de school. Uw kind gaat 10 dagen in quarantaine.

*) Met nauwe contacten bedoelen we personen die langer dan 15 minuten op een afstand kleiner dan anderhalve meter van uw kind zijn geweest.

Nauw contact met een positief geteste leerling
In dit geval maakt de VO-raad onderscheid tussen een immuun en een niet-immuun persoon**.

Wanneer een niet-immuun persoon nauw contact heeft gehad met een leerling die positief is getest op het coronavirus, dan gaat uw kind 10 dagen in quarantaine en houdt hij/zij afstand van huisgenoten. Uw kind kan gebruik maken van een zelftest.
- Wanneer de zelftest positief is en/of klachten ontstaan, neemt u contact op met de GGD voor een reguliere testafspraak. (zie hierboven: 'zelftest: uitslag positief')
- Wanneer geen klachten zijn ontstaan en de 10 dagen quarantaine zijn voorbij, dan kan uw kind weer naar school komen.

Wanneer uw kind minder dan 8 weken geleden zelf bij de GGD positief is getest op het coronavirus, dan hoeft hij/zij überhaupt niet in quarantaine. Volgens de GGD is uw kind dan beschermd tegen het virus.


Voor een immuun persoon** geldt dat het niet nodig is om zelftesten af te nemen. Ook is het niet nodig om in quarantaine te gaan nadat hij/zij in contact is geweest met een besmet persoon. Ontstaan er klachten en/of is een zelftest positief? Dan dient u wel een afspraak te maken met de GGD voor een reguliere test.

**) Immuniteit
Een immuun persoon is iemand die:
- 14 dagen of langer geleden een vaccinatieserie heeft afgerond van Pfizer, Moderna of AstraZeneca; of
- 14 dagen of langer geleden 1 dosis van deze vaccinaties heeft gekregen na een doorgemaakte COVID-19-infectie; of
- 28 dagen of langer geleden het Janssen-vaccin heeft gekregen; of
- COVID-19 heeft doorgemaakt in minder dan 6 maanden geleden

Wanneer aan geen van bovenstaande regels wordt voldaan wordt iemand als een niet-immuun persoon gezien.

Wanneer weer naar school?
Nadat uw kind bij de GGD positief is getest op het coronavirus, overlegt u op verzoek van de GGD met hen wanneer uw kind weer uit isolatie mag. De GGD geeft namelijk aan dat het per situatie verschilt wanneer een leerling weer naar school mag, zodra hij/zij zich beter voelt.


Heeft uw kind geen corona, maar is hij/zij wel ziek? Meld uw kind dan via de gebruikelijke wijze ziek: klik hier voor meer informatie.