0493 - 672672

COVID-19 ziekmelding

Wij houden de richtlijnen van de overheid aan en gaan uit van de adviezen van de GGD en de VO-raad.

Zelftest: uitslag positief
Wanneerde zelftest van uwkind positief is, gaat hij/zij in isolatie en alle huisgenoten gaan in quarantaine. Uw kind moet zich dan laten testen bij de GGD. U kunt een afspraak plannen via Coronatest.nl of door te bellen naar de GGD via:0800-1202.
- Wanneer de uitslag van de GGD test negatief is kan uw kind uit isolatie en kunnen alle huisgenoten uit quarantaine.
- Wanneer de uitslag van de GGD test positief is, volgt u onderstaande stappen.


GGD coronatest: uitslag positief
Wanneer de uitslag van de GGD test positief is, neemt u contactop met de school via het gebruikelijke nummer: 0493-672672. Udoet zelf het bron- contactonderzoeknaarde nauwe contacten* eninformeert de school. Uw kind gaat in isolatie en alle huisgenoten in quarantaine.

*)Metnauwe contactenbedoelen wepersonendie15 minuten of langer op een afstand kleiner dan anderhalve metervan uw kind zijn geweest.

Nauw contact met een positief getest persoon
Wanneer uw kind nauw contact heeft gehad met een positief getest persoon, danlaat uw kind zich testen (zelftest of GGD) en gaat hij/zijin quarantaine. Ook houdt hij/zij afstand van huisgenoten.
- Wanneer de uitslagvan de zelftest positief is neemt u contact op met de GGD voor een reguliere testafspraak. Alle huisgenoten gaan in quarantaine.(zie hierboven: 'zelftest: uitslag positief')
- Wanneer de uitslag van de reguliere test bij de GGD positief is, gaat uw kind in isolatie en alle huisgenoten in quarantaine. De GGD bepaalt hoe lang uw kind in isolatie moet.
- Wanneer de uitslag negatief is kan uw kind zich op dag 5 van de quarantaineperiode(nog een keer) laten testen door de GGD. Als de uitslag negatief is mag uw kind uit quarantaine.


Een huisgenoot van u heeft corona
Het volgende geldt ook voor personen die eerder corona hebben gehad en/of volledig zijn gevaccineerd. Wanneer een huisgenoot van u corona heeft, dan:
- Blijven alle huisgenoten thuis en gaan in quarantaine;
- Plan een testafspraak in bij de GGD, of doe een zelftest; en
- Plan een tweede testafspraak in op dag 5 na het laatste contact met uw huisgenoot.Als de uitslag negatief is mag uuit quarantaine.

Wanneer weer naar school?
Nadat uw kind bij de GGD positief is getest op het coronavirus, overlegt u op verzoek van deGGD met henwanneer uw kind weer uit isolatie mag. De GGD geeft namelijk aan dat het per situatie verschilt wanneer een leerling weer naar school mag, zodra hij/zij zich beter voelt.


Heeft uw kind geen corona, maar is hij/zij wel ziek? Meld uw kind dan via degebruikelijke wijze ziek: klik hier voor meer informatie.