0493 - 672672

Algemene informatieavond over het voortgezet onderwijs van nu, najaar 2019

Binnenkort maakt uw kind de overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Het Varendonck College organiseert twee informatieavonden om de ouders van leerlingen in groep 7 en 8 te informeren over het huidige voortgezet onderwijs.

De afgelopen jaren bezocht mevrouw van Nieuwenhuijsen, rector van het Varendonck College, jaarlijks de basisscholen in Asten en Someren om ouders te informeren over het voortgezet onderwijs in het algemeen. De scholen in de regio hebben gezamenlijk afgesproken dat deze informatie voortaan tijdens twee informatieavonden op het Varendonck College wordt verzorgd.De avonden vinden plaats op:

Maandag 23 september 2019 (Kanaalstraat 14, Someren)
Dinsdag 1 oktober 2019 (Beatrixlaan 25, Asten)


Programma:
19:15 uur: ontvangst met koffie en thee
19:30 uur: aanvang
20:30 uur: einde

U krijgt antwoord op de volgende vragen:
-Hoe ziet de wereld van het voortgezet onderwijs er uit
-Welke opleidingen en niveaus biedt het voortgezet onderwijs (praktijkonderwijs, vmbo, havo / vwo, technasium, gymnasium, tweetalig onderwijs)
-Wat is LOB en KWT
-Kunnen leerlingen makkelijk overstappen
-De belangrijkste veranderingen in vergelijking met uw eigen schooltijd
-Beide avonden hebben een gelijke inhoud.

De avond is vooral bedoeld voor ouders van leerlingen in groep 7 en 8 maar ook leerkrachten en ouders van jongere kinderen zijn van harte welkom.

Aanmelden
In verband met de voorbereiding willen we u vragen om u aan te melden voor deze avond via dit formulier.