0493 - 672672

Aanmelden brugklas schooljaar 2020 - 2021

Update 9 maart 2020: het aanmeldformulier is inmiddels gesloten, u kunt uw kind ook op de aanmelddagen aanmelden.

U kunt uw kind via dit formulier aanmelden voor de brugklas schooljaar 2020 - 2021. Dit formulier is beschikbaar tot en met zondag 8 maart. Natuurlijk kunt u uw kind ook daarna nog aanmelden. Dit kan op één van de aanmeldingsdagen

Aanmeldingsdagen
Om de aanmelding definitief te maken, vragen wij u om samen met uw kind langs te komen op één van de onderstaande data. Als u uw kind digitaal heeft aangemeld, ligt het uitgeprinte formulier klaar. Heeft u uw kind nog niet aangemeld? Dan doen we dit ter plekke. 

Om uw aanmelding in behandeling te kunnen nemen, dient u het volgende mee te nemen tijdens de aanmelding:
  • een document met daarop het burgerservicenummer van uw kind (zorgverzekeringspas, paspoort of identiteitsbewijs)
  • indien uw kind een diagnose heeft: een kopie van de verklaring + onderzoeksverslag

Aanmelden
Maandag 9 maart 2020
18.30- 21.00 uur
Beatrixlaan 25, Asten

Maandag 9 maart 2020
18.30- 21.00 uur
Kanaalstraat 14, Someren

Dinsdag 10 maart 2020
16.00- 17.30 en 18.30-21.00 uur
Beatrixlaan 25, Asten

Dinsdag 10 maart 2020
16.00- 17.30 en 18.30-21.00 uur
Kanaalstraat 14, Someren


Op beide locaties kan voor alle typen brugklassen aangemeld worden.

Tijdens de aanmeldingsdagen ligt het geprinte aanmeldingsformulier voor u klaar. We maken kennis, nemen het formulier door en maken de inschrijving met een handtekening van de ouders definitief.